MinKör-nätverket förenar öppna barn- och ungdomskörer till en gemensam verksamhet. Målsättningen med MinKör-projektet är att främja barn och ungas möjligheter till sång, gemenskap och välmående. Vår finländska kultur har alltid ljudit genom sång.

MinKör är ett projekt vars syfte är att få alla barn att sjunga. MinKör/MunKuoro är ett nationellt nätverk för körsångare och körledare. Nätverket upprätthålls av DUNK och Nuorten Kuoroliitto. Verksamheten är öppen för alla barn och unga och i kören lär man sig både att sjunga och samverka med andra.